MACH-IP

Sitevoorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie gepubliceerd is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties en het logo (tezamen 'merken'), zijn eigendom van MACH-IP en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van MACH-IP, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Cookies

MACH-IP.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en formulieren. Dit doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt deze website geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Webstatistieken

Deze website gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruikt deze website het webanalysepakket Google analytics. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt MACH-IP.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Partners van MACH-IP

Eden Springs
VvAA
Paans
ThermoKings
HTC parking & security bv
MDM Accountants
Trane Technologies
Bouter Professionele keukens
Deze website werkt met cookies om het gebruik te kunnen analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.
Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

Niet meer tonen